Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Unknown MySQL server host 'sql.atestpo.pl' (0) in /system/mysql.php on line 10
ATEST-POL Producent blach dachowych

Budujesz dach?
Remontujesz?
Sprawdź ile może kosztować Twój dach! 

Złóż zapytanie, wystarczy  5 min! Zapraszamy!
   
jeśli chcesz otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym systemie zamów bezpłatny newsletterRegulamin korzystania z Systemu Internetowej Obsługi Zamówień i Kontrahentów Producenta Blach Dachowych ATEST-POL

System Internetowej Obsługi Zamówień i Kontrahentów umieszczony na stronie www.atestpol.pl jest własnością firmy:

ATEST-POL Tadeusz Pruszko
18-402 Łomża, ul. Poligonowa 8
NIP: 718-101-10-33
tel. 086 218 02 60
fax 086 218 85 35

 1. Realizacja zamówień i sprzedaż w „Systemie internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” producenta blach dachowych ATEST-POL Tadeusz Pruszko odbywa się według poniższego regulaminu. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
 2. ATEST-POL deklaruje chęć kontaktu z Klientem przez telefon, fax lub dowolny adres       e-mail z końcówką domeny @atestpol.pl w celu weryfikacji zamówienia internetowego i nadaniu mu oficjalnego statusu zamówienia po spełnieniu warunków finansowych z punktu 3 niniejszego regulaminu.
 3. ATEST-POL realizuje zamówienia internetowe otrzymane drogą „Systemu internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” strony www.atestpol.pl po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty pełnej kwoty (wartość towaru + palety zwrotne + koszty transportu) na konto bankowe.
  W tytule przelewu należy wpisać numer faktury lub numer zamówienia, otrzymany podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez fax lub poprzez e-mail.
 4. Klient akceptuje regulamin „Systemu internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” producenta blach dachowych ATEST-POL Tadeusz Pruszko w momencie dokonywania rejestracji na www.atestpol.pl.
 5. Każdy nowy Klient chcący dokonać zakupu blachy dachowej poprzez „Systemu internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” jest zobowiązany dokonać rejestracji tym Systemie na stronie www.atestpol.pl.
 6. Klient zobowiązuje się  do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad.
 7. Z oferty „Systemu internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” producenta blach dachowych ATEST-POL  na stronie www.atestpol.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
 8. Wymagania techniczne aby móc korzystać z „Systemu internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” są następujące:
  - dostęp do internetu
  - komputer z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.
 9. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych firmy ATEST-POL.
  Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na naszym serwerze w sposób zapewniający właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób zajmująca się administracją bazy. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzednim pisemnym wniosku w tej sprawie.
 10. Zamówienia przyjmowane są całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
  Nie realizujemy zamówień w następujące dni: soboty, niedziele, święta Państwowe i Kościelne, dni ustawowo wolne od pracy.
 11. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia „Systemu internetowej obsługi zamówień i kontrahentów”  bez wcześniejszej informacji na stronie www.atestpol.pl.  
 12. Obszar działania sklepu obejmuje całe terytorium Polski z ukierunkowaniem na rejon północno- wschodni.
 13. Klient kompletuje zamówienie umieszczając w koszyku produkty oferowane do sprzedaży w „Systemie internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” na stronie internetowej www.atestpol.pl. Aby zakończyć składanie zamówienia i wysłać go do ATEST-POL należy kliknąć przycisk „Złóż zapytanie”, a następnie „Wyślij zapytanie”. W każdej chwili przed wciśnięciem przycisku „Wyślij zapytanie” istnieje możliwość zmiany zawartości koszyka. 
 14. Klient ma możliwość zmiany zawartości zapytania po wciśnięciu przycisku „Wyślij zapytanie”, ale wymaga to kontaktu telefonicznego, a najlepiej osobistego ze Specjalistą ds. Sprzedaży lub Przedstawicielem handlowym ATEST-POL. 
 15. Po wpłacie pełnej kwoty zamówienia przez Klienta zapytanie otrzymuje status zamówienia potwierdzonego i zostaje przyjęte do realizacji. Nie ma możliwości zmiany zawartości zamówienia potwierdzonego lub przyjętego do realizacji.
 16. Klient, który nie znalazł szukanego przez siebie produktu w „Systemie internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” może wysłać poprzez e-mail zapytanie o produkt. Producent pokryć dachowych ATEST-POL Tadeusz Pruszko dołoży wszelkich starań, aby poszukiwany produkt znalazł się w ofercie sklepu. Taki produkt zostanie dodany do indywidualnego zamówienia, co umożliwi jego zakup przez klienta.
 17. Wszystkie produkty posiadają potrzebne deklaracje zgodności i są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
 18. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym podczas rozmowy telefonicznej. ATEST-POL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza, takich, których nie uda się potwierdzić, zamówień nie opłaconych jak w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, zamówień od klientów, którzy naruszyli regulamin „Systemu internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” producenta blach dachowych ATEST-POL.
 19. ATEST-POL nie bierze na siebie odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dostaw wynikłe z przyczyn niezależnych od ATEST-POL. W takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez e-mail.
 20. Klient o fakcie złożenia zamówienia i o etapie jego realizacji zostanie powiadomiony drogą e-mailową, faksem lub telefonicznie przez Specjalistę ds. Sprzedaży lub Przedstawiciela handlowego ATEST-POL.
 21. Koszt dostawy jest uzgadniany podczas rozmowy telefonicznej lub korespondencji e-mail. Klient przed zakupem produktów w „Systemie internetowej obsługi zamówień i kontrahentów” producenta blach dachowych ATEST-POL winien sprawdzić koszt dostawy poprzez podanie dokładnego adresu, telefonu kontaktowego i kodu pocztowego. Klient zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji na temat stanu drogi dojazdowej, obowiązujących w danym miejscu warunków zabudowy, możliwości wjazdu samochodów dostawczych o DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita) do 18 ton itp.

Pod rygorem zmiany kosztów i warunków transportu, klient musi potwierdzić e-mailem, telefonicznie, faksem lub osobiście wartość dostawy (materiały i transport). W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego lub adresu innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy ATEST-POL zastrzega sobie prawo ponownego obciążenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym adresem.

 1. Istnieje możliwość odbioru towaru własnym transportem w siedzibie Firmy ATEST-POL Tadeusz Pruszko 18-402 Łomża ul. Poligonowa 8 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z działem sprzedaży poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.
 2. Ceny wszystkich produktów w sklepie zawierają podatek VAT (są cenami brutto). 
 3. ATEST-POL na stronie www.atestpol.pl sprzedaje towary po cenach widocznych w opisach. Istnieje możliwość wynegocjowania dodatkowego rabatu dla zamówień, których wartość przekroczy 10 000 zł netto. Dodatkowy rabat i jego wysokość jest ustalana indywidualnie w ramach prowadzonych negocjacji. 
 4. Wartość zamówionych produktów nie może być mniejsza niż 3000 zł netto.
 5. Pokrycia dachowe są sprzedawane na paletach zwrotnych ATEST-POL, za które pobierana jest kaucja w wysokości 150 zł netto. Klient zamawiający pokrycia dachowe podczas rozmowy ze Specjalistą ds. sprzedaży lub Przedstawicielem handlowym zostanie poinformowany konieczności uiszczania opłaty za kaucjonowaną paletę zwrotną ATEST-POL.  
 6. Na zakupione towary wystawiamy Faktury VAT.
 7. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego, potwierdzone jego podpisem na dokumencie przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. 
 8. Zgłaszane przez Klientów reklamacje na piśmie ATEST-POL rozpatruje w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Reklamacje mogą być składane w okresie czasu trwania gwarancji.
 9. Gwarancję na towar udziela Producent. 
 10. Wszelkie opłaty za usługi wykonywane w ramach obsługi i sprzedaży nie podlegają zwrotom. 
 11. Spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży pomiędzy ATEST-POL a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu, a jeśli to nie okaże się możliwe to przed Sądem w Łomży.

Łomża, dn. 25.06.2008r.